Pentru informații +39 051 4135811 sau info@cea-coop.it

ORGANISME DE CONDUCERE

ORGANISME DE CONDUCERE

CEA a adoptat un sistem de conducere intern divizat în diferite organisme cu funcții și competențe necesare pentru a organiza, dezvolta și monitoriza strategiile și rezultatele obținute de către cooperativă .
Organismele implicate sunt :

  • Adunarea acționarilor la care participa toți membrii cooperativei ;
  • Consiliul de administrație ales de către adunarea acționarilor, care are sarcina de a stabili opțiunile strategice ;
  • Colegiul sindical, care este responsabil pentru supravegherea respectării legii și statutului cooperativei ;
  • Auditul independent care verifică periodic raportarea corectă a înregistrărilor contabile .

Consiliul de administrație este format din cinci consilieri aleși de către adunarea acționarilor care aleg, de asemenea, președintele, vicepreședintele și consilierii delegati.

Consiliul de administrație este organul care determină și desfășoară activități necesare pentru executarea hotărârilor acționarilor, pregăteste bugetele și conturile finale, programele anuale și multianuale, numind directorii tehnici și managerii de zonă și sector .

 

ADUNAREA ACȚIONARILOR

ADUNAREA ACȚIONARILOR

Adunarea acționarilor la care participa toți membrii cooperativei

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de administrație ales de către adunarea acționarilor, care are sarcina de a stabili opțiunile strategice.

AUDITUL INDEPENDENT

AUDITUL INDEPENDENT

Auditul independent care verifică periodic raportarea corectă a înregistrărilor contabile

COLEGIUL SINDICAL

COLEGIUL SINDICAL

Colegiul sindical, care este responsabil pentru supravegherea respectării legii și statutului cooperativei